Visi Misi

Misi

  1. Memperkuat iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu Wata’ala.
  2. Memberikan dasar-dasar ilmu keislaman sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
  3. Menumbuhkan sikap disiplin, bertanggungjawab, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Islam untuk membentuk peserta didik yang berakhlaqul karimah, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  4. Membimbing santri untuk gemar melaksanakan ibadah-ibadah sunnah.